Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website/applicatie wordt beheerd door puthands team. Op de hele website/applicatie verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar puthands team. puthands biedt deze website/applicatie, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen.Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("ALGEMENE VOORWAARDEN", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of contributors van inhoud zijn.Lees deze VOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u onze website/applicatie bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website/applicatie of gebruik maken van enige diensten. Indien deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN.Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de ALGEMENE VOORWAARDEN. U kunt op elk moment de meest actuele versie van de VOORWAARDEN bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website/applicatie na het plaatsen van wijzigingen betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

 

AFDELING 1 VAN ONLINE STORE VOORWAARDENDoor akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, inbreuk maken op wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard overbrengen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.AFDELING 2.ALGEMENE VOORWAARDENWe behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken omvat; en b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten aan te passen. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website/applicatie waarmee de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.AFDELING 3: NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIEWij zijn niet verantwoordelijk als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdige informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.AFDELING 4.WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZENPrijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.AFDELING 5.PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 – NAUWKEURIGHEID VAN DE BILDING EN DE REKENINGSINformatieWij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die worden geplaatst door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar eigen inzicht door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.Lees voor meer informatie ons retourbeleid.AFDELING 7.OPTIONELE TOOLSWe kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle hebben, noch controle hebben noch input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de desbetreffende externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website/applicatie (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN.AFDELING 8–LINKS VAN DERDENBepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.AFDELING 9.OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGENAls u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verstuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, Alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) opmerkingen in vertrouwen te houden; (2) compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, content te monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Verder gaat u ermee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of derden.AFDELING 10 PERSOONLIJKE INFORMATIEUw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

 

AFDELING 11.FOUTEN, ONNAUWKEURIGHTEN EN OMISSIESAf en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie, mag worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie is gewijzigd of bijgewerkt.AFDELING 12.VERBODEN GEBRUIKNaast andere verboden zoals uiteengezet in de ALGEMENE VOORWAARDEN, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onrechtmatig doel; (b) anderen aan te sporen onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan deze; (c) om internationale of Britse regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, lasteren, lasteren, vernederen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op een manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; j) voor enig obsceen of immoreel doel; (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.AFDELING 13.DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDWij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of onvermogen om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst worden aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.


AFDELING 14: AFDELINGU gaat ermee akkoord ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, Door een derde partij gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze VOORWAARDEN of de documenten die zij bevatten door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.AFDELING 15: SEVERABILITEITIn het geval dat een bepaling van deze VOORWAARDEN onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden gescheiden van deze VOORWAARDEN, een dergelijke bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.AFDELING 16 AFTERMINATIEDe verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen voor de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze VOORWAARDEN zijn van kracht tenzij en totdat beëindigd door u of ons. U kunt deze VOORWAARDEN te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u niet voldoet aan enige bepaling of bepaling van deze VOORWAARDEN, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met inbegrip van de datum van beëindiging; en/of kan u daarom de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

AFDELING 17.VOLLEDIGE OVEREENKOMSTHet niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN betekent geen afstand van dergelijk recht of bepaling.

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons worden geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, in plaats van eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de VOORWAARDEN).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze VOORWAARDEN kunnen niet worden geïnterpreteerd tegen de redactionele partij.AFDELING 18 – GOEDERENDE RECHT


Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van UK


AFDELING 19.WIJZIGINGEN VAN ALGEMENE VOORWAARDENU kunt de meest actuele versie van de VOORWAARDEN te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/applicatie periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website/applicatie of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN betekent aanvaarding van deze wijzigingen.